eN


Restauracija

Žeimių dvaro sodyboje vykdoma restauracija remiasi nuosekliais, kultūros paveldo reglamentuose apibrėžtais principais ir normatyvais, atsižvelgiama į sudėtingą kultūros paveldo vertybių funkcijų kaitą įvairiuose kultūros kontekstuose. Siekiama suformuoti ekologinės ir žinių visuomenės interesus atitinkantį Žeimių dvaro sodybos vaizdinį.