eN


Rūmai

Spėjama, kad Žeimių dvaro sodybos rūmai pastatyti 1787 m. arba ankščiau. Rūmų architektūrinis stilius – klasicistinis. Šis pas tatas stovi centrinėje sodybos dalyje ir pagrindiniu fasadu orietuotas į vakarus.
Rūmai pailgo stačiakampio plano, jų planinė struktūra pirmame aukšte – koridorinė, antrame – anfiladinė. Pastato tūris centrinis, su portiku per antrąjį aukštą pagrindiniame vakarų fasade ir rizalitu su frontonu ir pompastiška laiptine, vedančia tiesiai į antrąjį aukštą, rytų fasade. Pastato viduje istorinė laiptinė centre sunaikinta, įrengtos trys laiptinės į antrą aukštą, pietinėje pastato dalyje esanti laiptinė veda į pastogę.
Išilginiai rytiniai ir vakariniai fasadai – tūriniai centriniai, šoniniai pietiniai ir šiauriniai – plokštuminiai tolygūs. Pagrindinio vakarinio fasado kompozicinis centras yra keturių kresnų jonėninių kolonų portikas. Jo viršų užbaigia Lietuvos klasicizmo architektūroje retai pasitaikantis laiptuotas dvitarpsnis atikas, suskaidytas menčių ties kolonų ašimis. Kolonų ritmą sienoje atkartoja keturi jonėniniai piliastrai. Iš kiemo, kuriame yra sodas, pusės į antrąjame aukšte išsikišusią terasą ant stambių kolonų, sujungtų arkadomis, veda didžiuliai laiptai. Analogiškai pagrindiniam fasadui jonėniniai piliastrai akcentuoja ir šią centrinę dalį, kurią vainikuoja trikampis klasikinis frontonas. Pirmąjį nuo antrojo aukšto skiria profiliuota trauka, viršutinę pastato dalį juosia karnizas su dantikulo ornamentu. Pirmasis aukštas rustuotas, žymiai žemesnis už antrąjį, su nedidelėmis langų angomis. Antrojo aukšto langai klasikinės formos, virš jų – trikampiai sandrikai su konsolėmis. Centrinėje dalyje abiejų aukštų langai stačiakampiai, vienodo dydžio, be sandrikų. Iš kiemo pusės po Antrojo pasaulinio karo pirmojo aukšto langų simetriją suardė pietinėje pusėje prakirsta viena, o šiaurinėje pusėje – dvi durų angos.

Žeimių Dvaro Sodybos DOSJE / Lietuvos Dvarų Duomenų Bazė