eN


Arklidė

Žeimių dvaro sodybos arklidė pastatyta XIX amžiaus antrojoje pusėje. Jos architektūrinis stilius – liaudiškas eklektinis. Arklidė stovi ūkinėje sodybos dalyje, antrojoje eilėje į rytus nuo rūmų.
Pastatas stačiakampio plano, kompaktinio vienaaukščio tūrio, su priestatais šiaurinėje ir pietinėje dalyse. Šiaurinėje dalyje arklidės tūris padidintas, išlaikant autentiškos dalies plotį ir aukštį. Pietinėje dalyje priestatas žemas ir siauras, beveik plokščiu stogu. Senosios vartų angos vakariniame fasade užmūrytos, paliekant tik siauras langų angas. Į pastatą patenkama pro vartus šiauriniame ir pietiniame fasaduose. Arklidės fasadai –plokštuminiai tolygūs ir decentralizuoti. Langų angos vakariniame ir rytiniame fasaduose mažos, arkinėmis sąramomis, išdėstytos tolygiai.


Žeimių Dvaro Sodybos DOSJE / Lietuvos Dvarų Duomenų Bazė