eN


Kultūra

Žeimių dvaro sodyboje kultūrines veiklas organizuoja VšĮ „Ars communis“ ir „ŽemAt“. Šiuo metu vykdomos kultūrinio turizmo, kūrybinių idustrijų, inkubatoriaus, informacijos ir ekologijos programos, orientuotos į santykį, įdomiai apibrėžiantį šiuolaikiškumą ir istoriškumą. Organizuojami aukšto lygio kultūriniai renginiai, meno projektai, edukacinės programos, miestelio bendruomenės šventės bei puoselėjamas rezidencijų ir galerijos modelis. Šių organizacijų vykdoma kultūros veikla lemia Žeimių dvaro ansamblio pastatų ir parko funkcijas, taip pat restauracijos strategiją ir jos dinamiką.

Apie VšĮ „Ars communis“

VšĮ „Ars communis“ yra 2002 m. gruodžio 3 d. Žeimių dvaro sodyboje įsteigta pelno nesiekianti organizacija, kuri užsiima postmodernių projektų organizavimu. Organizuojamų renginių pobūdis susijęs su Lietuvos kultūros politikos refleksija, kultūros paveldo ir socialiniais kaimo klausimais.

Apie ŽemAt

A. ŽemAt yra Žeimių estetinės minties ir Anonimiškumo technikumas.

B. ŽemAt plėtoja meno ir kultūros projektus, susijusius su anonimiškumo kritine

C. Tai fiktyvi ir simuliatyvi įstaiga.

D. Ji veikia šalia VšĮ „Ars communis“ – reprezentuoja Žeimių dvaro sodybos istoriją. Didelis dėmesys skiriamas dvaro sodybos nuasmeninimo, beautoriškumo, ikonografijos fragmentiškumo problemoms. Taip pat – išsiplėtojusio socialinio uždarumo ir Žeimių jaunimo tapatybės klausimams. Siekiama originaliais būdais plėtoti kolaboravimo, kolektyvizmo, apropriacijos ir komunikacijos idėjas.

E. ŽemAt yra Agnės Bagdžiūnaitės ir Domo Noreikos kūrybinės veiklos modelių, idėjų rezultatas bei autorystės sąlyga, kuriant ŽemAt kaip anonimiškumo stebėjimais grįstą meninę tikrovę.

F. ŽemAt nesisavina anonimiškumo idėjos ir neprisiima atsakomybės už anoniminesveiklas.

G. ŽemAt atstovauja nežinių visuomenes ir dingimo kultūras. Jis aiškinasi pastarųjų reprezentacijos dėsnius bendrojoje rinkodaros sistemoje. ŽemAt dalyvauja niekur ir yra visų rinkos mechanizmų vidinė priežastis.

H. Svarbiausia ŽemAt, kaip intelektinio monopolio, funkcija – nežinojimo mechanizmų psichomasyvų ir būsenų struktūravimas bei edukacija kitų kultūros;

Bendras „ARS COMMUNIS“ & ŽEMAT projektas „D N G & „REZIDENTŪRA JO-
JO“ reprezentuoja galerijos ir rezidentūros modelio įsteigimą ir funkcionavimą.

Projekto metu Žeimių dvaro sodyba pristatoma kaip D N G (Domas Noreika Gallery) meninė instaliacija ir veikia parodos / postmodernaus meno muziejaus bei „REZIDENTŪROS JO-JO“ ritmu. Taip siekiama išlaikyti dvaro sodybą kaip profesionalų kultūros paveldo funkcijas atitinkantį analitinio meno industrijų architektūros ir sklaidos centrą, bandoma sistemingai suvokti ir atspindėti skirtingas kultūrines įtakas. Taip pat norima išskirti sodybos parką kaip augimui ir vystimui skirtą inkubatorių, kur plėtojamos kultūrinio turizmo, informacijos ir ekologijos programos, orientuotos į santykį, savitai apibrėžiantį šiuolaikiškumą ir istoriškumą, organizuojami aukšto lygio kultūriniai renginiai, meno projektai, edukacinės programos, miestelio bendruomenės šventės, vaikų stovyklos.

FACEBOOK
REZIDENCIJA JO JO
D N G
ŽemAt